Ivo Van Hoye – Gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie en EPB verslaggeving

Veiligheidscoördinator Oost-Vlaanderen

.

Wij verzorgen veiligheidscoördinatie voor alle werven (A, B).

Voor welke werken moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld?

Als u bouwwerken (renovatie,verbouwing, nieuwbouw, herstellingen,…) laat uitvoeren door minstens 2 verschillende aannemers is veiligheidscoördinatie van toepassing.

Het maakt niet uit of de aannemers gelijktijdig of na elkaar op de bouwplaats komen.
Als een hoofdaannemer een onderaannemer inschakelt, zijn er al 2 verschillende aannemers…

Zelfstandigen en nutsbedrijven worden ook als aannemers beschouwd

Wie stelt de veiligheidscoordinator aan?

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de architect, of indien er geen architect verplicht is, door de aannemer met wie als eerste een overeenkomst wordt gesloten. Bij grote bouwwerken (>= 500 m²) wordt de veiligheidscoordinator aangesteld door de opdrachtgever.

Wat is de rol van de veiligheidscoördinator?

Het coördinatieproces wordt opgedeeld in twee fases; de veiligheidscoördinatie ontwerp en de veiligheidscoördinatie voor de uitvoering. Beide fases kunnen aan één persoon worden toevertrouwd.

De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op met daarin de maatregelen die moeten genomen worden. Verder moet de veiligheidscoördinator ontwerp het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen.

De veiligheidscoördinator verwezenlijking voert regelmatig werfbezoeken uit om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Het werfverslag wordt aan de architect, bouwheer en alle aannemers bezorgd. Verder moet de veiligheidscoördinator verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen en het postinterventiedossier aanvullen.

Hoeveel kost veiligheidscoördinatie?

De prijs is afhankelijk van de omvang, locatie, risico’s van de werken. Als u een vrijblijvende offerte wenst, kan u best het plan aan ons bezorgen. U ontvangt dan een offerte op maat.

Het postinterventiedossier (PID): een belangrijk document.

Het postinterventiedossier bevat documenten die belang hebben bij onderhouds- renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk. De inhoud heeft betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk. Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt na de werken aan de bouwheer overhandigd. De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator bij latere werken. Bij verkoop moet het dossier overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar.

Over Ivo Van Hoye

Naast veiligheidscoördinatie kan u ook op ons rekenen voor:

  • risicoanalyses
  • toezicht projecten en stilstanden (industrie)
  • veiligheidsadvies voor bedrijven

Contacteer ons

Doe beroep op de diensten van Ivo Van Hoye. Wij staan klaar voor zowel ondernemingen als particulieren in de regio Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

0472 44 64 04

info@ivovanhoye.be